Buồng lái

  Sửa chữa ghế lái (onwing)

  Sơn Touch up (onwing)

  Vệ sinh (onwing)

Ghế khách

  Sửa chữa ghế khách theo CMM/AMM

  Phục hồi các chi tiết bằng da, vải

  May, cắt vải áo ghế da, vải

Khoang Cabin

  Sửa chữa, phục hồi các chi tiết ốp, vách, dán tường…

  May thảm, rèm, NTF

  Vệ sinh, giặt thảm rèm áo ghế

Bếp

  Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị bếp (galley insert)

  Sơn, sửa các loại xe suất ăn, container

  Chế tạo các chi tiết

Buồng vệ sinh

  Sơn, sửa các chi tiết vòi, chậu

  Sơn, sửa toilet bowl

  Chế tạo các chi tiết

Thiết bị GSE

  Chế tạo các loại thang, Docks theo yêu cầu khách hàng

  Chế tạo các xe chuyên dụng như xe chở lốp, Nito