Công ty cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Hàng không vũ trụ Tuệ Long

TUELONG Aerospace Technology Engineering JSC


Xóm Nguyễn, Thôn Tiên Hùng, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội

(+84) 961 303 589

[email protected]

www.taesco.com